خبر اول
سالمندی
بحرانی خطرناک‌تر از کرونا در انتظار ایرانی‌ها 13 مهر 1399
بحرانی خطرناک‌تر از کرونا در انتظار ایرانی‌ها

بحرانی خطرناک‌تر از کرونا در انتظار ایرانی‌ها

19 دی:‌ طبق آمار‌های رسمی کشور تا ۳۰ سال آینده ایران پیرترین کشور جهان خواهد بود و این امر پیامد‌های داخلی، بین‌المللی، فردی و اجتماعی فراوانی به دنبال خواهد داشت.