خبر اول
فردوسی
محل تدفین استاد شجریان در توس تغییر کرد 19 مهر 1399
محل تدفین استاد شجریان در توس تغییر کرد

محل تدفین استاد شجریان در توس تغییر کرد

19 دی: گفته می‌شود محل حفر شده پیشین برای دفن پیکر مرحوم شجریان نیز که در کنار مقبره "مهدی اخوان‌ثالث" قرار داشت، نامناسب تشخیص داده شده لذا صبح امروز مشاهده شد محل جدیدی با فاصله حدود ۲۰ متر از محل قبلی و نزدیکتر به آرامگاه فردوسی به این منظور حفر شده است.