خبر اول
محدودیتهای-کرونایی-کرونا-وزارت-بهداشت
ابلاغ محدودیت‌های کرونایی به ۱3 استان 12 تیر 1399
ابلاغ محدودیت‌های کرونایی به ۱3 استان

ابلاغ محدودیت‌های کرونایی به ۱3 استان

19 دی: معاون فنی مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت از اعمال محدودیت در شهر‌های قرمز کرونا خبر داد.