خبر اول
محکومان
یکی از وکلای محکومان به اعدام حوادث آبان ۹۸: اعمال ارتکابی در حد محاربه نیست 7 دی 1399
یکی از وکلای محکومان به اعدام حوادث آبان ۹۸: اعمال ارتکابی در حد محاربه نیست

یکی از وکلای محکومان به اعدام حوادث آبان ۹۸: اعمال ارتکابی در حد محاربه نیست

19 دی: وکیل مدافع محمد رجبی یکی از محکومان به اعدام حوادث آبان سال ۹۸ در توئیتی نوشت: دیوان عالی گفته اعمال ارتکابی در حد محاربه نیست.