خبر اول
مستعان
سخنگوی سپاه درباره کرونایاب «مستعان ۱۱۰»: در حال راستی آزمایی هستیم 23 تیر 1399
سخنگوی سپاه درباره کرونایاب «مستعان ۱۱۰»: در حال راستی آزمایی هستیم

سخنگوی سپاه درباره کرونایاب «مستعان ۱۱۰»: در حال راستی آزمایی هستیم

19 دی: سخنگوی سپاه درباره وضعیت فعلی دستگاه کرونایاب "مستعان 110" گفت: فعلا این دستگاه دارد تست‌های راستی‌آزمایی‌اش را می‌گذراند.