خبر اول
هنر
قم شهر ملی انگشتر شد 23 دی 1399
قم شهر ملی انگشتر شد

قم شهر ملی انگشتر شد

19 دی: شهر قم در بین ۳۱ استان کشور به‌عنوان شهر ملی انگشتر به ثبت رسید.