19 دی: قاضی مقیسه، قاضی سرشناس پرونده‌های امنیتی از دادگاه انقلاب به دیوان عالی کشور منتقل شد.

شنیده‌ها حاکی از آن است که قاضی مقیسه مدتی است از دادگاه انقلاب به دیوان عالی کشور منتقل شده است. رسیدگی به بسیاری از پرونده‌های امنیتی در سال‌های اخیر به دست مقیسه انجام شده است. در خصوص علت این انتقال به صورت رسمی چیزی منتشر نشده اما در دوره جدید قوه قضائیه، در چندین نوبت آراء مقیسه توسط رئیس قوه متوقف و یا با عفو محکومان این شعبه موافقت شده بود.

رئیس قوه قضائیه در چند سخنرانی از برخورد سخت با جرائم امنیتی مثل ترور، جاسوسی و برهم زدن امنیت سخن گفته بود اما با تفکیک بین اعتراض و اغتشاش گفته بود باید صدای معترض را شنید. این در حالی بود که در آراء بعضی از قضات دادگاه انقلاب از جمله مقیسه، این تفکیک محسوس نبود. سازگار نشدن مقیسه با این رویکرد پس از نزدیک به دو سال می‌تواند از دلایل انتقال او از دادگاه انقلاب باشد.

قاضی زرگر سال‌ها با قضاوت در دادگاه انقلاب از قضات شناخته شده در پرونده های مهم و امنیتی محسوب می شود. از آنجایی که پست ریاست دادگاه انقلاب یک مسئولیت اداری ورای قضاوت به عهده ی وی گذاشته است به نظر می رسد از این به بعد کم رنگ شدن این قاضی با سابقه در عرصه رسیدگی به پرونده های امنیتی را به همراه دارد. 

همچنین مهدی کشت کار، مدیرعامل خبرگزاری قوه قضاییه در توئیتی از انتقال قاضی مقیسه به دیوانعالی کشور خبر داد.
قاضی مقیسه از دادگاه انقلاب رفت
امروز همچنین قاضی غضنفرآبادی از سمت ریاست دادگاه انقلاب تهران کنار رفت و جای او را قاضی زرگر گرفت.
  • نویسنده :
  • منبع : ایلنا