19 دی: محمد مهاجری با اشاره به برخی اختلافات جناحی پس از امضای سند ایران و چین نوشت: منافع ملی دستمایه اختلافات مضحک داخلی نیست. چوب این دعواها را در برجام خوردیم. کافی نبود؟
محمد مهاجری، فعال اصولگرا، در پیامی توییتری نوشت: «جزئیات توافقات چین با عربستان، امارات، ترکیه، مصر، پاکستان و کشورهای اروپایی هم منتشر نشده اما در این کشورها این موضوع به دعوای جناحها تبدیل نشده.
دلیلش هم روشن است: در آن کشورها منافع ملی دستمایه اختلافات مضحک داخلی نیست.
چوب این دعواها را در برجام خوردیم. کافی نبود؟»

  • نویسنده :
  • منبع :