برجام
پیشنهاد اجرای طرح قرنطینه‌سازی معکوس در سفر‌ها 29 اسفند 1398
پیشنهاد اجرای طرح قرنطینه‌سازی معکوس در سفر‌ها

پیشنهاد اجرای طرح قرنطینه‌سازی معکوس در سفر‌ها

رئیس ستاد مقابله با ویروس کرونا در استان تهران با اشاره به این که قرنطینه در سطح جهانی دارای ۴ سطح است گفت: در حال حاضر می‌توانیم از قرنطینه سازی معکوس به این معنا که از سفر افراد آلوده به ویروس کرونا جلوگیری کنیم توسط دولت استفاده شود.