19 دی: پایگاه اطلاع رسانی معاونت حقوقی ریاست جمهوری به نقل از سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد: گذشت از شکایت دولت نسبت به رسانه‌ها اعلام وصول شد.
به گزارش معاونت حقوقی ریاست جمهوری، سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به پرسش نسبت به گذشت از شکایت رئیس‌جمهور و دولت از رسانه‌ها، تأیید نمود که نامه‌های متعددی در خصوص گذشت از شکایت دولت نسبت به برخی رسانه ها واصل شده است و در پرونده‌های قضایی مربوطه اعلام شده است و مراجع قضایی در این قبیل پرونده ها اعلام تصمیم کرده‌اند.
اسماعیلی افزود: این اعلام گذشت نسبت به همه شکایات گذشته صددرصدی نیست.
اداره دعاوی و قراردادهای معاونت حقوقی رئیس‌جمهور ضمن ابراز خرسندی از رفع ابهام و وصول لوایح گذشت و انصراف از شکایت توسط بخش‌های ذی‌ربط قوه قضاییه، لازم می‌داند که جهت توضیح بیشتر تأکید نماید: در برخی شکایات، علاوه بر رسانه‌ها و خبرگزاری‌ها، بعضی افراد مرتکب جرائم جدی مرتبط با موضوع شده‌اند که نوعاً همراه با تکرار بوده است، لذا اعلام گذشت نسبت به رسانه‌ها و خبرگزاری انجام و شامل این دسته از افراد نبوده است.
همچنین موارد اعلام گذشت و انصراف از شکایت متنوّع بوده و رسانه‌های جناح‌ها و احزاب مختلف را در بر گرفته است.

  • نویسنده :
  • منبع :