19 دی: مجموعه ای از کتاب تازه منتشر شده «راز سر به مهر» با موضوع برجام از سوی محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به همتای روسی اش سرگئی لاوروف تقدیم شد.
صفحه توئیتر سفارت جمهوری اسلامی ایران در مسکو روز دوشنبه نوشت مجموعه ای از کتاب تازه منتشر شده «راز سر به مهر»  با موضوع برجام از سوی محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی به همتای روسی اش سرگئی لاوروف تقدیم شد.
مجموعه کتاب «راز سر به مهر» به نویسندگی محمد جواد ظریف، علی اکبر صالحی، سید عباس عراقچی و مجید تخت روانچی با موضوع برجام در ۵ جلد و یک ضمیمه منتشر شده است.  

کتاب «راز سر به مهر» از سوی ظریف به لاوروف تقدیم شد
بر اساس مقدمه این کتاب مجموعه «راز سر به مهر» گزارشی توصیفی و مستند درباره روند یکی از مهم‌ترین پرونده های تاریخ ایران  است که می کوشد قرائت ایرانی از برهه‌ای مهم در سرنوشت معاصر را به تصویر بکشد. انگیزه تدوین این مجموعه حاصل ارزیابی روایت‌ها و گزارش هایی بود که طرف‌های مقابل «بیشتر آمریکایی ها» به نشر و ترویج آن طی دو دهه اخیر مبادرت کردند، آنها تلاش داشتند اذهان را بسازند و تاریخ را آنگونه که خود می‌خواهند گزارش کنند.
عناوین شش کتاب مجموعه راز سر به مهر که گزارشی ایرانی از روند مذاکرات هسته ای و برجام است به ترتیب عبارتند از کتاب اول «توافق موقت ژنو»، کتاب دوم «از توافق موقت تا اتاق نگارش» کتاب سوم «جدال بر سر متن» کتاب چهارم «فصل سرد و سخت مذاکرات» کتاب پنجم» تولد برجام» و در آخر کتاب پنجم به اضافه یک «پیوست ها» است.
در تدوین مجموعۀ حاضر یک رسالت دیگر نیز مورد نظر صاحبان این اثر بود: سخن گفتن با نسل‌های آتی، «فرزندانِ ایران» که بدانند برای حفظ دستآوردهای انقلاب شکوهمند اسلامی، کوشش‌ها و جانفشانی دانشی‌مردان و زنانی که پیشران علوم و فنون بودند، واجب است.
این گزارش شامل کتاب اول توافق موقت ژنو، کتاب دوم از توافق موقت تا اتاق نگارش، کتاب سوم جدال بر سر متن، کتاب چهارم فصل سرد و سخت مذاکرات، کتاب پنجم تولد برجام و کتاب پنج به اضافه یک پیوست‌هاست. این مجموعه به قلم سید علی موجانی گردآوری شده است.

کتاب «راز سر به مهر» از سوی ظریف به لاوروف تقدیم شد

  • نویسنده :
  • منبع :