19 دی: باشگاه پاری سن ژرمن انتقال مسی به این تیم را تایید کرد.
 لیونل مسی برای عقد قرارداد با پاری سن ژرمن وارد پاریس شد و به ابراز احساسات هوادارانش پاسخ داد.
باشگاه پاری سن ژرمن توافق با مسی را تایید کرد.
این باشگاه پاریسی پستی را منتشر کرد و در آن نوشت: جواهر جدید در پاریس.

  • نویسنده :
  • منبع :