19 دی: در موج پنجم سرایت و گسترش ویروس کرونا و پرخطر شدن وضعیت تمامی شهرهای کشور، شهر قم نیز با ابتلای روزانه، بستری و فوت چندین برابر موج های گذشته در وضعیت قرمز و به تعبیری سیاه کرونایی قرار گرفته است.
در موج پنجم سرایت و گسترش ویروس کرونا و پرخطر شدن وضعیت تمامی شهرهای کشور، شهر قم نیز با ابتلای روزانه، بستری و فوت چندین برابر موج های گذشته در وضعیت قرمز و به تعبیری سیاه کرونایی قرار گرفته و تمامی تخت های تعیین شده برای بستری بیماران کرونایی پر شده و تخت‌های مراقبت ویژه این بیمارستان‌ها نیز در صورت فوت فرد بیمار با بیماری دیگر جایگزین می‌شود، در این شرایط متاسفانه همچنان شاهد عدم استفاده از ماسک در فضاهای پرتردد در سطح شهر و محیط های بسته هستیم. همچنین به گفته مسولین با وجود درخواست و تزریق واکسن برکت و استقبال مردم قم از آن، همچنان میزان درصد مشارکت مردم برای واکسینه شدن در حد پایینی قرار دارد.
  • نویسنده :
  • منبع :