19 دی: نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: در مرحله انتخاب شهردار تهران، مقام بالاتر ‎شورای شهر و در مقطع صدور حکم شهردار، مقام بالاتر کسی جز ‎وزیرکشور نیست.
مالک شریعتی نیاسر نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، در صفحه شخصی خود در توئیتر، نوشت: معاون استاندار گفته طبق مصوبه هیات وزیران، (شهرهای بالای ۱میلیون نفر) ‎زاکانی نمی‌تواند شهردار شود!
اولا بامصوبه هیات وزیران، ‎شهردار تهران مقام سیاسی موضوع ماده ۷۱ قانون م.خ.ک. است و طبق ماده ۵۴ همین قانون، از رعایت شرایط تصدی سمت، استثناست و نیازی به اصلاح قانون یا بخشنامه نیست. 
ثانیا در مرحله انتخاب شهردار تهران، مقام بالاتر ‎شورای شهر و در مقطع صدور حکم شهردار، مقام بالاتر کسی جز ‎وزیرکشور نیست و شخص دیگری چه استاندار چه معاون ایشان حق ورود ندارند.

  • نویسنده :
  • منبع :