19 دی: شبکه خبری الجزیره به نقل از محافظ شخصی اشرف غنی رییس جمهوری افغانستان مدعی ورود وی به ازبکستان شد.
به گزارش شبکه خبری الجزیره، محافظ شخصی غنی که به گفته خود به علت جلوگیری از خشونت بیشتر از کشور خارج شده، تایید کرد که رییس جمهوری افغانستان به تاشکند پایتخت ازبکستان گریخته است.
محافظ شخصی رییس جمهوری فراری افغانستان توضیح داد که غنی، همسرش، رییس دفترش و مشاور امنیت ملی وی به تاشکند رفتند.
همچنین یک منبع آگاه در عمان نیز گزارش رسانه‌های افغانی مبنی بر ورود اشرف غنی به عمان را رد کرد.
در همین رابطه روز یکشنبه برخی رسانه ها نیز از عزیمت اشرف غنی به تاجیکستان خبر داده بودند.
غنی امروز در حساب رسمی فیس بوک خود در مورد ماندن بر سر دو راهی برای اتخاذ یک تصمیم نوشت: یا باید با نیروهای مسلح طالبان که می‌خواستند وارد کاخ (ریاست جمهوری) شوند روبه رو می‌شدم یا کشور عزیزی که زندگیم را برای حفظ آن وقف کردم، ترک می‌نمودم.
وی ادامه دادکه اگر هنوز تعداد بیشماری از هموطنان شهید می شدند و با نابودی و ویرانی شهر کابل روبه رو می شدند، نتیجه آن یک فاجعه بزرگ انسانی در این شهر شش میلیون نفری بود.
اشرف غنی در مورد حضور طالبان در کابل نوشت: طالبان به دنبال حذف من بود، آنها اینجا هستند تا به سراسر کابل و مردم این شهر حمله کنند. برای جلوگیری از به راه افتادن سیلاب خون، فکر کردم بهترین راه خارج شدن است.

  • نویسنده :
  • منبع :