خبر اول
تاشکند
روایت الجزیره از ورود اشرف غنی به ازبکستان 24 مرداد 1400
روایت الجزیره از ورود اشرف غنی به ازبکستان

روایت الجزیره از ورود اشرف غنی به ازبکستان

19 دی: شبکه خبری الجزیره به نقل از محافظ شخصی اشرف غنی رییس جمهوری افغانستان مدعی ورود وی به ازبکستان شد.