19 دی: کاریکاتوری از مجله معروف گل آقا که در آن، مرحوم حسن حبیبی نماد دولت و شاغلام نشان ملت بود.
         
  • نویسنده :
  • منبع :