حسن-حبیبی
این کاریکاتور تاریخ انقضا ندارد! 27 مهر 1400
این کاریکاتور تاریخ انقضا ندارد!

این کاریکاتور تاریخ انقضا ندارد!

19 دی: کاریکاتوری از مجله معروف گل آقا که در آن، مرحوم حسن حبیبی نماد دولت و شاغلام نشان ملت بود.