19 دی: وزارت امور خارجه تاجیکستان دوشنبه شب اعلام کرد که هواپیماهای افغانستان به همراه بیش از یکصد سرباز در فرودگاه باختر فرود آمدند.
یک مقام وزارت امور خارجه تاجیکستان دوشنبه شب به سی ان ان گفت: هواپیماهای حامل بیش از ۱۰۰ سرباز افغان در فرودگاه شهر بوختر تاجیکستان به زمین نشستند.
در همین مورد سخنگوی وزارت امور خارجه تاجیکستان گفت: پس از دریافت پیام SOS از طرف افغانستان بر اساس تعهدات بین المللی، تاجیکستان اجازه فرود هواپیماهای افغان را در فرودگاه شهر بوختر داد.
مقامات تاجیکستان علیرغم تایید فرود هواپیماهای افغانستان در باختر اما از ارائه تعداد هواپیماهای فرود آمده اجتناب کردند.
سخنگوی وزارت امور خارجه تاجیکستان در ادامه افزود: همه سربازان افغان وارد شده به طور موقت در شهر باختر اسکان داده می شوند.
در بیست و چهار ساعت اخیر همزمان با سقوط دولت محمد اشرف غنی و ورود نیروهای شبه نظامی طالبان به کابل، برخی از کشورها اعلام کرده اند که دیپلمات های خود را از افغانستان خارج می کنند.
آمریکا دیروز اعلام کرد که کارکنان سفارتش در کابل، ظرف ۷۲ ساعت آینده خاک افغانستان را ترک می کنند.
سوئد نیز اعلام کرد که همه کارکنان سفارت این کشور در کابل از افغانستان خارج شده اند.

  • نویسنده :
  • منبع : ایرنا