19 دی: عطاءالله مهاجرانی در توئیتی نوشت: شکست آمریکا در افغانستان با شکست آمریکا در ویتنام قابل سنجش است.
عطاءالله مهاجرانی، وزیر ارشاد دولت اصلاحات در توئیتی نوشت: 
طالبان بیست سال در برابر اشغال آمریکا و اروپا و هم پیمانان مقاومت و مبارزه کرد. بیش از پنجاه هزار شهید داد. قویترین ارتش دنیا را شکست دادند و بی اعتبار کردند.
شکست آمریکا در افغانستان با شکست آمریکا در ویتنام قابل سنجش است. و لا تبخسواالناس اشیاءهم، طالبان را دست کم نگیریم.
 عطاءالله مهاجرانی: طالبان بیش از ۵۰ هزار شهید داد

  • نویسنده :
  • منبع :