19 دی: کمیته سازماندهی المپیک به تازگی فهرستی از رشته‌های ورزشی بازی‌های المپیک ۲۰۲۴ پاریس منتشر کرد، اما نامی از رشته کاراته در این فهرست نیست.
در حالی که به طور رسمی خبری از حذف رشته کاراته از بازی های المپیک نیست، خبرگزاری چمپیونات روسیه در خبری از حذف رشته کاراته از بازی های المپیک خبر داد.
اگر چه درخواست های زیادی برای حفظ رشته کاراته در بازی های المپیک وجود دارد اما با تایید کمیته بین المللی المپیک و کمیته برگزاری المپیک ۲۰۲۴ پاریس، به نظر می رسد این رشته حذف شده است.
براساس گزارش این خبرگزاری رشته جدیدی با عنوان رقص بریک به برنامه بازی های المپیک ۲۰۲۴ اضافه شده است و علاوه بر کاراته، رشته های بیس بال و سافت بال نیز در فهرست بازی های المپیک ۲۰۲۴ دیده نمی شوند.

  • نویسنده :
  • منبع :