19 دی: مدیرکل غرب آسیا وزارت امور خارجه و دستیار ظریف گفت: محمد جوادظریف،وزیری تمام وقت برای وزارت امور خارجه بود.
سیدرسول موسوی مدیر کل غرب آسیا وزارت امور خارجه چهارشنبه شب با اشاره به پایان زمان حضور ظریف به عنوان وزیر امور خارجه در دستگاه دیپلماسی کشور در توییتی نوشت: امروز « چهارشنبه» مدیران وزارت امور خارجه آخرین جلسه خبر را با ‎محمدجواد را داشتند. جلسه خبر، همه روزه ساعت ۷/۳۰ از ابتکارات خوب دکتر ظریف  که فاصله سطوح عالی و میانی مدیریت را به حداقل رساند. برنامه منظم روزانه برای مبادله اخبار مهم مناطق مختلف بین مدیران، معاونین و وزیر. او وزیری تمام وقت برای وزارت خارجه بود.
  • نویسنده :
  • منبع :