19 دی: عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در توئیتی تاکید کرد: با توجه به آغاز سال تحصیلی و کرونا، رئیس جمهور وزیر پیشنهادی ‎آموزش و پرورش را معرفی کند.
محمدرضا دشتی اردکانی نماینده مردم اردکان و  رئیس فراکسیون گردشگری، زیارت و میراث‌ فرهنگی مجلس در توئیتی نوشت:
 ‌اوّل مهر نزدیک است با توجه به عدم رأی اعتماد به وزیر پیشنهادی ‎آموزش و پرورش و نزدیکی به آغاز سال تحصیلی که شیوع کرونا؛ آن را با چالش‌های جدی روبرو ساخته، ضرورت دارد رئیس‌جمهور نسبت به معرفی وزیر پیشنهادی جدید که متولی پیشبرد مسائل بزرگترین وزارتخانه می‌باشد هرچه سریعتر اقدام کند.

  • نویسنده :
  • منبع :