19 دی: لحن صدا و سیما دربارۀ مقاومت در درۀ پنجشیر در شمال افغانستان تغییر کرد. به گونه‌ای که در اخبار ساعت 14 روز شنبه 13 شهریور از تعبیر «مقاومت» استفاده و به احمد مسعود و کشته‌های طالبان هم اشاره شد.
در روزهای گذشته از صدا و سیما انتقاد شده بود که چرا دربارۀ مقاومت در پنجشیر در قبال طالبان و محاصره با ادوات برجای مانده از ارتش آمریکا لحن سردی دارد در حالی که میان ایران و پنجشیر پیوندهای فرهنگی فراوان است و احمد شاه مسعود شیفتۀ ایران و زبان فارسی بود.
20 سال پیش و دو روز قبل از واقعه 11 سپتامبر، احمد شاه مسعود قربانی عملیاتی انتحاری شد و پس از آن طی 20 سال گذشته همواره قهرمان ملی شمرده شده است.
چند روز دیگر هم سالگرد ترور اوست که امسال مفهوم دیگری پیدا کرده است چرا که اگر طالبان پنجشیر را هم در اختیار بگیرد شکل دیگری پیدا می کند و اگر تا آن روز مقاومت ادامه یابد و دولت فراگیر وعده داده شده هم تشکیل نشود این مناسبت به کار تهییج مقاومت در مقابل طالبان خواهد آمد.

  • نویسنده :
  • منبع : عصر ایران