سرمایه گذاران خارجی می‌توانند به ازای هر ۳۰۰ هزار دلار سرمایه گذاری در ایران، تا ۳ دستگاه خودروی سواری نو را بدون ارائه جواز عبور و پس از تشریفات گمرکی تا ۵ سال ورود موقت نمایند.

بر اساس مصوبه هیات وزیران و به پیشنهاد وزارت اقتصاد، سرمایه گذاران خارجی می‌توانند به ازای هر ۳۰۰ هزار دلار سرمایه گذاری در ایران، تا ۳ دستگاه خودروی سواری نو را بدون ارائه جواز عبور و پس از تشریفات گمرکی تا ۵ سال ورود موقت نمایند.

بر اساس مصوبه هیات وزیران در ۱۴ اردیبهشت ماه سال جاری و به پیشنهاد وزارت اقتصاد، سرمایه گذاران خارجی می‌توانند به ازای هر ۳۰۰ هزار دلار سرمایه گذاری در ایران، تا ۳ دستگاه خودروی سواری نو را بدون ارائه جواز عبور و پس از تشریفات گمرکی تا ۵ سال ورود موقت نمایند.

در این مصوبه که روز ۲۰ اردیبهشت ماه از سوی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شده است، یک متن جدید به عنوان تبصره ۳ به ماده ۱۴۲ آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی، موضوع تصویب نامه ۲۹ اسفند سال ۱۳۹۱ اضافه شده است.

مدت این مجوز ورود موقت یک ساله بوده، اما با مجوز گمرک ایران با رعایت استاندارد‌های مربوط میتواند تا ۵ سال تمدید شود.

  • نویسنده :
  • منبع : ایلنا