19 دی: رئیس مرکز هماهنگی حوزه وزارتی آموزش و پرورش درگردهمایی مشترک اعضای شورای معاونان و مدیران کل این وزارتخانه از رونمایی نسخه جدید شاد تا قبل از ۳۱ شهریور ماه خبر داد.
به گزارش وزارت آموزش و پرورش، علی باقرزاده روز شنبه در این گردهمایی که در اردوگاه شهید باهنر برگزار شد، در خصوص ارائه خدمات آموزشی در شبکه شاد در سال جدید تحصیلی، اظهار کرد: شورای معاونان، ادارات کل آموزش و پرورش، کاربران و حوزه فناوری ۴ کنشگر هستند که باید به بازگشایی مدارس کمک کنند.
وی تصریح کرد: شاد بزرگ ترین اپلیکیشن کشور است؛ فعالیت ۱۸ میلیون و ۱۰۵ هزار نفر از ویژگی شاد است که در یک هفته حدود ۱۳ میلیون و ۱۲۹ هزار و در مدت روز ۱۰ میلیون و ۲۳۷ هزار، کاربر در آن فعال هستند.
وی در یک ثانیه ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر باهم مرتبط می‌شوند ۷۸۸ میلیون پیام مبادله شده است که این موارد نشان از ظرفیت بزرگ شاد را دارد.
او اضافه کرد: در مجموع کتب درسی،۳هزار QR CODE پیش بینی شده است که آموزش نحوه استفاده از آن به زودی آغاز می‌شود.

  • نویسنده :
  • منبع :