19 دی: نتایج نظرسنجی صورت گرفته توسط حزب ملی اسکاتلند حاکی از آن است که این طرح پشتوانه مردمی خوبی دارد تا جایی که ۸۰ درصد شرکت کنندگان در این نظرسنجی از این طرح حمایت کرده اند.
به گزارش ایسنا به نقل از فاکس بیزینس، نمایندگان حزب ملی اسکاتلند به دنبال معرفی طرحی هستندکه در صورت تصویب، تعداد روزهای کاری را به چهار روز در هفته کاهش می دهد. هدف از این طرح، تقویت بهره وری و افزایش احساس شادمانی در بین شاغلین عنوان شده است. در صورت تصویب، شاغلین اسکاتلندی تا ۲۰درصد کاهش ساعت شغلی را تجربه خواهند کرد بدون آنکه کاهشی در سطح دستمزدشان ایجاد شود.
نتایج نظرسنجی صورت گرفته توسط حزب ملی اسکاتلند حاکی از آن است که این طرح پشتوانه مردمی خوبی دارد تا جایی که ۸۰ درصد شرکت کنندگان در این نظرسنجی از این طرح حمایت کرده اند.   
اسکاتلند تنها کشوری نیست که کاهش تعداد روزهای کاری را زیر نظر دارد. تاکنون برخی از شرکت ها در ژاپن، نیوزلند، اسپانیا و ایسلند از کاهش تعداد روزهای کاری خود به چهار روز در هفته خبر داده اند. ایسلند اولین کشوری در جهان بود که ۶ سال پیش و پس از آنکه نتایج یک مطالعات از تاثیر مثبت محسوس کاهش ساعات کاری روی سلامت روان شاغلان خبر داد، طرح کاهش تعداد روزهای کاری در هفته را آغاز کرد. بعدها یک نظرسنجی صورت گرفته توسط بی بی سی نشان داد ۸۶ درصد شاغلان ایسلندی خود را با شرایط کاری جدید وفق داده اند.   
از زمان اجرای طرح کاهش تعداد روزهای کاری هفتگی در نیوزلند نیز شرکت هایی که این کار را اجرا کرده اند از افزایش تا ۲۰ درصدی بهره وری کارکنانشان خبر داده اند. با این حال این طرح در همه جا هم موفق نبوده است به گونه ای که پس از کاهش قابل توجه بهره وری کارکنان سویدی، اجرای این طرح که به صورت آزمایشی برگزار شده بود در این کشور خاتمه پیدا کرد.  
لازم به ذکر است که در بیشتر شرکت هایی که این طرح انجام شده است، ساعت کاری روزهای دیگر بیشتر شده است.  

  • نویسنده :
  • منبع : ایسنا