19 دی: رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور در توییتی درباره درگیری در زندان تهران بزرگ توضیح داد.
محمدمهدی حاج محمدی در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت: «درخصوص خبر غیردقیق درگیری در ‌زندان تهران بزرگ، همین بس که، زندان محفل فرهیختگان نیست؛ بلکه محفل مجرمان است. باوجود کنترل‌ها، اختلاف و تنش بین آنها دور از انتظار نیست.»
حاج محمدی در این توییت افزود:‌ «در بند مجرمین امنیتی، برای مراقبت و رعایت بهتر تفکیک و طبقه‌بندی، بیش از ۵۰ درصد ظرفیت خالی و زندانی دیگری حضور ندارد.»

توضیح رئیس سازمان زندان‌ها درباره درگیری در زندان تهران بزرگ

  • نویسنده :
  • منبع :