19 دی: کنسولگری سفارت جمهوری اسلامی ایران در قندهار افغانستان اعلام کرد که هواپیمای حامل کمک های این کشور برای زخمی ها و خانواده های شهدای حادثه تروریستی به مسجد فاطمیه قندهار به این استان رسیده است.
کنسولگری سفارت جمهوری اسلامی ایران در قندهار اعلام کرد که هواپیمای حامل کمک های بشردوستانه ایران به قندهار پس از تخلیه محموله کمک های انسان دوستانه،  شماری از زخمی های این رویداد را برای درمان به جمهوری اسلامی ایران انتقال داد.
جمهوری اسلامی ایران پیش از این نیز برای زخمی های و خانواده قربانیان حمله تروریستی به مسجد شیعیان در قندوز افغانستان نیز دو هواپیما کمک بشردوستانه فرستاده بود که شامل دارو، پتو، مواد غذایی و لباس گرم زمستانی بود.
جمهوری اسلامی ایران همچنین پیش از نیز چند محموله از کمک های خود را از طریق زمین و هوا به استانهای مختلف افغانستان برای نیازمندان به مقامات طالبان تسلیم کرده بود و ایران طی ۴۰ سال گذشه همواره در کنار مردم افغانستان بوده است.

کمک‌های ایران برای خانواده های قربانی حمله تروریستی به قندهار رسید
  • نویسنده :
  • منبع :