19 دی:‌ با تعدادی واحد نانوایی در قم به دلیل اصرار بر ارتکاب تخلف گرانفروشی با تعطیلی و نصب پارچه تخلف برخورد شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل تعزیرات حکومتی استان قم، در راستای حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تشدید برخورد با متخلفین سابقه دار، تعدادی واحد نانوایی متخلف به دلیل محکومیت‌های متعدد در اداره کل تعزیرات حکومتی استان قم و اینکه متأسفانه اصرار بر استمرار تخلف داشته و از اجرای قوانین و مقررات استنکاف می‌نمودند با هماهنگی دستگاه قضایی استان نسبت به نصب پارچه ارتکاب تخلف و همچنین تعطیلی و کاهش سهمیه آرد تا اطلاع ثانوی اقدام شد.

صدور حکم تعطیلی یک کارگاه تولیدی مواد غذایی غیر مجاز در قم

مهدی ریاضی، مدیر کل تعزیرات حکومتی استان قم گفت: پیرو گزارش کارشناسان دانشگاه علوم پزشکی استان قم در خصوص تخلف بهداشتی مبنی بر ایجاد یک کارگاه تولیدی مواد غذایی غیر مجاز در قم، با تشکیل پرونده در اداره کل تعزیرات حکومتی استان و احضار فرد خاطی از سوی شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات بهداشت، دارو و درمان این اداره کل و تحقیقات بعمل آمده از وی، مشخص شد که این فرد با ایجاد کارگاه تولیدی مواد غذایی غیر مجاز و در محیطی نامناسب و غیربهداشتی و با استفاده از کارگران اتباع خارجی نسبت به پاک کردن، خرد کردن و سرخ نمودن سبزی و در نهایت بسته بندی و توزیع محصول خود جهت فروش در فروشگاه‌های سطح شهر اقدام می‌کرد.

وی افزود: پس از رسیدگی به این پرونده وقوع تخلف از سوی متهم برای شعبه رسیدگی کننده محرز و نهایتاً ضمن تعطیلی کارگاه تولیدی، حکم محکومیت «جزای نقدی» فرد خاطی صادر و اعلام شد.
  • نویسنده :
  • منبع :