19 دی: بیش از 8 تُن مرغ منجمد تنظیم بازار از یک واحد قطعه بندی و بسته بندی در قم کشف شد.
به گزارش اداره کل تعزیرات حکومتی استان قم، در راستای حمایت از حقوق مصرف کنندگان، طی گشت مشترک تعزیرات قم با حضور معاونین این اداره کل و بازرسان سازمان های صمت و دامپزشکی بهمراه مأمورین پاسگاه انتظامی شهرک شکوهیه قم در رصد توزیع کالاهای اساسی از یک واحد قطعه بندی و بسته بندی مرغ در شهرک شکوهیه مقدار 8,200 کیلوگرم مرغ منجمد وارداتی با ارز 4,200 تومان جمعاً به ارزش بالغ بر 1,600,000,000 ریال جهت تنظیم بازار از یک واحد قطعه بندی و بسته بندی مرغ کشف شد.

خاطرنشان می‌شود که واحد مذکور پس از دیفراست نمودن و یا رفع انجماد مرغ های منجمد سهمیه خانوار، نسبت به قطعه بندی و بسته بندی آن به نرخ آزاد به فروش می رساند که در این راستا گزارش تخلف برای این واحد تنظیم و جهت اعمال قانون و رسیدگی به تعزیرات حکومتی قم ارسال گردید.

  • نویسنده :
  • منبع :