معاون علمی و فناوری رئیس جمهور گفت: دستگاه تولید ماسک به کشور دانمارک صادر شد.

به گزارش مهر، سورنا ستاری در جلسه ۱۳۱ ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور گفت: فلسفه تشکیل ستادها به منظور حل مشکلات روزمره است و ستاد نانو از زمان تشکیل تا به حال رشد جهشی بسیار خوبی داشته است.

وی با اشاره به وجود مشکلات صادرات در سال‌های اخیر، افزود: با این حال صادرات کیت تشخیص کرونا صورت گرفته و همچنین برای اولین بار دستگاه تولید ماسک به کشور دانمارک صادر شده است.

جلسه ۱۳۱ ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور، به ریاست سعیدرضا عاملی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در محل دبیرخانه این شورا برگزار شد.

ارائه گزارش «وضعیت فناوری نانو در ایران» توسط ستاد ویژه توسعه فناوری نانو از جمله دستور کارهای این جلسه بود.

  • نویسنده :
  • منبع : مهر