19 دی: اصلاحات پرس، توئیتی را منتشر کرده که از ارتقای داماد منصور ارضی در انتصابات خبر می دهد.
حسین قربانچه، داماد منصور ارضی با سه رتبه ارتقای شغلی به سمت مدیر امور رفاهی شرکت بهره‌برداری متروی تهران منصوب شد.
  • نویسنده :
  • منبع :