19 دی: کاخ کرملین امروز (پنج‌شنبه) از اظهارنظر درخصوص اعطای وام احتمالی به ایران برای خرید تسلیحات خودداری کرد.
به گزارش تاس، دیمیتری پسکوف، سخنگوی کاخ کرملین در پاسخ به خبرنگاری که درباره احتمال ارائه اعتبار به ایران جهت خرید تسلیحات روسی سوال می‌کرد، گفت: من در این خصوص اظهارنظر نمی‌کنم. ما در خصوص مسائل مرتبط با همکاری‌های فنی - نظامی اظهارنظر نمی‌کنیم.
  • نویسنده :
  • منبع :