کارشناس نظارت بر مواد غذایی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه عنوان کرد: تحقیقات جدید نشان می‌دهد لاکتوفرین موجود در شیر در پاسخ ایمنی میزبان در برابر حمله شدید سندرم تنفسی حاد کروناویروس با افزایش فعالیت لنفوسیت‌ها نقش دارد.

لاله مظفری روز جمعه به ایرنا افزود: این پروتئین در اکثر ترشحات از جمله شیر، اشک، بزاق و همین‌طور به میزان زیاد در گرانول‌های اختصاصی نوتروفیل‌ها یافت می‌شود.

وی افزود: لاکتوفرین شیر شتر ۶-۲ میلی‌گرم بر میلی‌لیتر، شیر انسان۵-۱ میلی‌گرم بر میلی‌لیتر و شیر گاو ۰/۱ تا ۰/۴میلی‌گرم بر میلی‌لیتر است.

کارشناس نظارت بر مواد غذایی معاونت غذا و دارو عنوان کرد: خواص بیولوژیکی آن شامل تنظیم جذب آهن در روده، محرک رشد سلول‌های حیوانی، خواص ضد التهابی، تعدیل کننده فعالیت سیستم ایمنی بدن و فعالیت ضد باکتریایی، ویروسی و توموری است.

مظفری ادامه داد: لاکتوفرین به عنوان جزیی از سیستم ایمنی ذاتی معرفی شده و در عین حال در واکنش‌های ایمنی اختصاصی نیز به طور غیرمستقیم دخالت می‌کند.

وی اظهارداشت: به علت موقعیت استراتژیک لاکتوفرین در سطح مخاطی یکی از اولین سیستم‌های دفاعی است که از ورود عوامل تهاجمی میکروبی از راه مخاط جلوگیری می‌کند.

کارشناس نظارت بر مواد غذایی معاونت غذا و دارو عنوان کرد: لاکتوفرین بر روی رشد و تکثیر عوامل عفونی مختلف مانند باکتری‌های گرم منفی، گرم مثبت، تک یاخته، ویروس انگل و قارچ‌ها تأثیر می‌گذارد.

مظفری یادآور شد: لاکتوفرین با جذب آهن آزاد محیط را عاری از این عنصر می‌کند و در نتیجه باکتری‌ها و پاتوژن‌هایی که برای زندگی رشد و تکثیر خود به آهن نیاز دارند از آن محروم می‌مانند و قادر به ادامه زندگی نمی‌شوند و بدین ترتیب لاکتوفرین به طور غیرمستقیم عفونت را مهار می‌کند.

وی گفت: با توجه به معضل جهانی بیماری کرونا، تأثیر مثبت لاکتوفرین بر کنترل فعالیت عوامل ویروسی مشابه با کرونا گزارش شده است و امروزه استفاده از لاکتوفرین در دنیا روبه افزایش بوده و امکان به کارگیری آن در مقیاس تجاری وجود دارد.

  • نویسنده :
  • منبع : ایرنا