۱۹ دی: استاندار قم با اشاره به پرداخت چهار هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال از اعتبارات مصوب سفر هیات دولت به قم، بر لزوم انطباق فعالیت و اقدام‌های دستگاه‌ها با سند آمایش ملی و استانی تاکید کرد.
به گزارش استانداری قم، سید محمدتقی شاهچراغی در یازدهمین جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان در سالن کرامت استانداری طی سخنانی تلاش جدی مدیران دستگاه‌ها برای پیگیری و جذب کامل اعتبارات سفر دولت به قم را ضرروی دانست.
شاهچراغی با اشاره به ارایه گزارش اعتبارات مصوب سفر گفت: از زمان سفر هایت دولت به قم تاکنون چهارهزار و ۶۰۰ میلیارد ریال از اعتبارات مصوب سفر از مرکز جذب شده و بقیه آن نیز در حال پیگیری و انجام است.
استاندار قم همچنین با بیان اهمیت برنامه محوری تصریح کرد: هرگونه فعالیت و اقدام مطالعاتی دستگاه‌های استان باید مبتنی بر سند آمایش ملی و استانی باشد.

  • نویسنده :
  • منبع :