19 دی: روند نزولی در بازار سرمایه همچنان ادامه دارد و شاخص کل بورس امروز بیش از ۷ هزار واحد کاهش یافت.
شاخص کل بورس امروز ۷۷۸۵ واحد کاهش یافت و رقم یک میلیون و ۲۷۴ هزار واحد را ثبت کرد. شاخص کل با معیار هم وزن هم ۶۵۷ واحد سقوط کرد و در رقم ۳۲۴ هزار و ۴۳۱ واحد ایستاد. معامله گران این بازار ۳۱۸ هزار معامله به ارزش ۲۶ هزار و ۸۳۶ میلیارد ریال انجام دادند.
صنایع پتروشیمی خلیج فارس، سرمایه گذاری غدیر، پتروشیمی نوری، پالایش نفت بندرعباس و سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر منفی و در مقابل بانک ملت نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت روی بورس گذاشتند.
شاخص کل فرابورس هم امروز ۳۶ واحد کاهش یافت و در رقم ۱۷ هزار و ۴۷۶ واحد ایستاد. معامله گران این بازار ۲۶۱ هزار معامله به ارزش ۲۳ هزاز و ۵۲ میلیارد ریال انجام دادند.
پلمیر اریاساسول، فولاد هرمزگان جنوب، پتروشیمی تندگویان، پتروشیمی زاگرس و سرمایه گذاری سباتامین نسبت به سایر نمادها بیسترین تاثیر منفی و در پقابل پویازرکان اقدره نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت روی فرابورس گذاشتند. در بازار امروز ۷۹ نماد به ارزش ۱۸۹۷ میلیارد ریال صف خرید و ۸۲ نماد به ارزش ۲۰۰۳ میلیارد ریال صف فروش بودند.

  • نویسنده :
  • منبع :