19 دی: معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان از تشکیل شورای عالی جوانان، پس از ۹ سال و با حضور رئیس جمهور در هفته جاری (هفته جوان) خبر داد.
وحید یامین پور در صفحه توییتر خود با زدن هشتگ "هفته جوان"، نوشت«در این هفته بعد از ۹ سال شورای عالی جوانان به ریاست رئیس جمهور محترم تشکیل خواهد شد.»
وی در توییت دیگری ادامه داد:« در هشت سال دولت قبل، شورای‌ عالی‌ جوانان چهار بار با حضور معاون اول و بدون حضور ریاست جمهوری تشکیل شده بود.»

به گزارش ایسنا، اساسنامه شورای عالی جوانان در سال ۷۱ توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی و با هدف تامین نیازهای فکری، اجتماعی، جسمی و روحی جوانان، رشد همه جانبه شخصیت جوانان، فراهم کردن زمینه مشارکت همه جانبه جوانان در عرصه‌های مختلف اجتماعی و اقتصادی و سیاسی و... به تصویب رسید.
این شورا از ۱۸ عضو رسمی و ۴ صاحب نظر به انتخاب شورای عالی انقلاب فرهنگی تشکیل می‌شود که رئیس آن شخص رئیس جمهوری است.
همچنین از جمله وظایف این شورا بررسی نقش و عملکرد نهادها و سازمان‌هایی که در امور جوانان مسئولیت دارند و ایجاد هماهنگی در دستگاه‌هایی است که وظایف آنها به نحوی به مسائل جوانان مربوط می‌شود.

  • نویسنده :
  • منبع :