19 دی: رییس مرکز اجرائیات پلیس راهنمایی و رانندگی دریافت پیامک با درج علامت سوال در قسمت محل تخلف را جعلی اعلام کرد.
سرهنگ ابراهیم پور درباره دریافت پیامک‌های تخلف رانندگی که در آن محل تخلف با علامت سوال پر شده است، گفت: تاکنون مواردی مبنی بر درج چند علامت سوال در قسمت محل تخلف از طریق سرشماره رسمی پلیس راهنمایی و رانندگی به مالکین خودروها ارسال نشده است و لذا اگر رانندگان چنین پیامک‌هایی دریافت کرده باشند، بدانند که صادر کننده آن پلیس نبوده و این پیامک‌ها جعلی و فاقد اعتبار است.
وی با بیان اینکه تخلفات رانندگان وسایل نقلیه از طریق سامانه‌های دراختیار پلیس راهور ثبت می‌شود، گفت:‌ پس از ثبت تخلفات ماموران پلیس راهور نسبت به ارسال پیامک به مالکین وسایل نقلیه در بازه زمانی و مکانی مشخص از طریق سرشماره ۱۱۰۱۲۰۲۰ اقدام می کنند که در این پیامک‌ها نوع و محل تخلف کاملا مشخص شده و در آن از علامت سوال استفاده نمی‌شود.
رئیس مرکز اجرائیات پلیس راهنمایی و رانندگی اضافه کرد: اگر چنانچه پیامکی برای مالکین خودروها ارسال شده که در محل تخلف آن علامت سوال درج شده است، نباید به آن توجهی شود، چرا که اینگونه پیامک ها جعلی و غیرواقعی است.

  • نویسنده :
  • منبع :