سرمقاله روزنامه ۱۹ دی شماره ۳۴۱۷ مورخه ۱۹ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱ با عنوان «روسیه قدر شمشیر غلاف‌کرده خود را ندانست» به قلم غلامرضا مصدق بدین شرح است:

شمشیر تا زمانی که در غلاف است، در دل طرف مقابل رعب و احتیاط ایجاد می‌کند، اما اگر از غلاف خارج شد و به هوا رفت، ولی نتوانست آن کند که باید بکند، همه هیمنه و وقار خود را از کف داده، به مترسکی بی‌خاصیت تبدیل می‌شود.
قدرت نظامی روسیه، قبل از حمله به اوکراین شمشیری در غلاف بود، ابهت و وقار آن در دل دشمنانش رعب بر می‌انگیخت. رقبا حتی اگر ترس از آن را به زبان نمی‌آوردند ولی خوف آن را دل خود احساس می‌کردند. گمان بر این بود که «اگر روزی شمشیر روسیه از نیام برون آید وای به حال دشمن روسیه که تیزی و برندگی شمشیر روس با او چه ها که نخواهد کرد!»
از قضای روزگار شمشیر غلاف کرده و رعب آور روسیه در جریان حمله به اوکراین از غلاف بر کشیده شد و البته نتوانست آن کند که باید می‌کرد. گمان بر این بود که دومین قدرت نظامی جهان، چهلمین قدرت نظامی (اوکراین) را به طرفه العینی کن فیکون کند، اما بعد از گذشت بیش از دو ماه از آغاز جنگ هنوز بیش از ۱۵؜٪؜ خاک اوکراین را نتوانسته اشغال کند، از تصرف کی‌یف منصرف شده و فعلاً به اشغال بخشی از شرق این کشور بسنده کرده و در مقابل رژیم اوکراین همچنان پابرجاست، برای روسیه کری خوانی می‌کند، ضد حمله‌ها را هم شروع کرده و کم کم در حال جمع و جور کردن دست و پای خود است.
ممکن است، روسیه هزار آسمان و ریسمان، مثل کمک تسلیحاتی غرب به اوکراین برای عدم موفقیت در این جنگ را به هم ببافد، حتی اگر بخشی از این بهانه‌ها واقعیت هم داشته باشند، هیچ تغییری در این واقعیت که دیگر شمشیر قدرت نظامی روسیه رعبی در دل دشمنانش برنمی‌انگیزد، ایجاد نمی‌کند.
چه خوب است همه، به‌ویژه سیاستمداران، قدر شمشیر غلاف کرده خود را بدانند و بی‌جهت ابهت آن را به حراج نگذارند، دست خالی خود را رو نکنند.
  • نویسنده :
  • منبع :