روسیه
سفارت ایران: پیگیری ایرانیان در قرنطینه کویت 17 فروردین 1399
سفارت ایران: پیگیری ایرانیان در قرنطینه کویت

سفارت ایران: پیگیری ایرانیان در قرنطینه کویت

سفارت ایران در کویت اعلام کرد: سفارت پیگیر بهبود شرایط ایرانیان قرنطینه شده در کویت است و این افراد به مکان مناسب‌تری منتقل خواهند شد.