19 دی: وزارت امور خارجه روسیه طی نامه‌ای به وزارت امور خارجه کشورمان از برنامه این کشور برای حمایت از دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در شرایط تحریم خبر داد.
وزارت امور خارجه روسیه طی نامه‌ای به وزارت خارجه کشورمان اعلام کرد: وزارت آموزش و علوم روسیه اقدامات فوری برای حمایت از دانشجویان شاغل به تحصیل ایرانی در این کشور در شرایط اعمال تحریم از سوی یک سری کشورهای غربی علیه روسیه به عمل می‌آورد.
در این نامه آمده است: "به منظور جلوگیری از اخراج و لغو قراردادهای تحصیلی، به مؤسسات آموزشی تابعه توصیه شده است در صورت بروز مشکلات فنی در پرداخت قراردادهای مربوطه در سیستم‌های پرداختی بر اساس درخواست دانشجویان یا سفارش دهندگان خدمات آموزشی امکان قسط بندی را فراهم کنند."

  • نویسنده :
  • منبع :