19 دی: نخستین قطار کانتینری قزاقستان به مقصد ترکیه و اروپا با ورود به کریدور شبکه سراسری ریلی ایران، امروز از ایستگاه راه‌آهن تهران عازم ترکیه شد.

به گزارش راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران، نخستین قطار کانتینری آزمایشی اعزامی قزاقستان به مقصد ترکیه و اروپا با ورود به کریدور شبکه سراسری ریلی ایران، طی مراسم رسمی امروز ۲۹ خرداد از ایستگاه راه‌آهن تهران عازم ترکیه شد.
اعزام این قطار بر اساس مذاکرات و هماهنگی‌های قبلی انجام شده بین سید میعاد صالحی معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران با مدیرعامل راه‌آهن کشور قزاقستان و باهدف فعال‌کردن کریدور ترانزیتی KTI (قزاقستان - ترکمنستان - ایران) و در ادامه حمل به مقصد ترکیه و اروپا در چارچوب نشست رؤسای جمهور دو کشور ایران و قزاقستان صورت پذیرفته است.
این قطار کانتینری روز سه‌شنبه ۲۴ خرداد از مبداء اکتائو قزاقستان بارگیری و به مقصد در نظر گرفته شده، مطابق برنامه تنظیمی اعزام شده است.
در راستای تفاهمات به‌عمل‌آمده قبلی، موافقت‌نامه‌ای بین رؤسای جمهوری دو کشور روز یکشنبه ۲۹ خرداد، با حضور آقای قاسم ژورمارت توکایف، رییس جمهور قزاقستان در تهران، به امضا رسید.
گفتنی است؛ طول این مسیر ریلی ۶ هزار و ۳۳۶ کیلومتر است که از این میزان، حدود ۳ هزار و ۱۸۵ کیلومتر در قلمرو قزاقستان، ۷۰۰ کیلومتر در قلمرو ترکمنستان، یک هزار و ۵۱۷ کیلومتر در قلمرو ایران و ۹۳۴ کیلومتر آن در قلمرو ترکیه قرار دارد.
لازم به ذکر است، در مراسم امضا تفاهم‌نامه بین رؤسای جمهور ایران و قزاقستان، وزیر راه و شهرسازی، مدیرعامل و معاونین شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران، معاون نخست‌وزیر و رئیس راه‌آهن قزاقستان کشور قزاقستان نیز حضور داشتند.

  • نویسنده :
  • منبع :