ترکیه
ثبت نام اصناف و مشاغل کم خطر در سامانه سلامت از امروز 22 فروردین 1399
ثبت نام اصناف و مشاغل کم خطر در سامانه سلامت از امروز

ثبت نام اصناف و مشاغل کم خطر در سامانه سلامت از امروز

کمیته اطلاع رسانی ستادملی مقابله با کرونا درباره نحوه ثبت نام اصناف و مشاغل کم خطر در سامانه سلامت از امروز برای شروع به کارمشروط و اخذ تعهد التزام اطلاعیه ای صار کرد.