19 دی: آیت‌الله جعفر سبحانی از مراجع عظام تقلید در پیامی به همایش بازشناسی حج درتقویت همگرایی اسلامی، آورده‌است: اسلام بر دو پایه توحید و اتحاد استوار شده و حج مظهر تحقق این دو اصل الهی یعنی دعوت به خدای یگانه و فراخوانی به وحدت کلمه است.
در پیام این مرجع تقلید که روز پنجشنبه در این همایش قرائت شد، آمده‌است: حج تمتع از جمله فرایض اسلامی است که ماهیت و محتوای آن نشان می‌دهد که صرفا یک آیین عبادی نیست، بلکه در کنار بعد عبادی، از ابعاد سیاسی و اجتماعی نیز برخوردار است.
پیام ادامه یافته است: به عبارت دیگر عبادتی که درحج تشریح شده، فقط رابطه بندگان و خدا را سامان نمی‌دهد، بلکه در پی‌سامان‌دهی مناسبات مسلمانان با یکدیگر نیز است، حج تشکیل شده تا اهل قبله در کنار کلمه توحید به توحید کلمه نیز برسد.
آیت‌الله سبحانی در بخش دیگری از این پیام خاطرنشان کرده‌است: اسلام بر دو پایه توحید و اتحاد استوار شده و حج بالاترین کانون و مظهر تحقق این دو اصل الهی یعنی دعوت به خدای یگانه و فراخوانی به وحدت کلمه است.
پیام ادامه یافته است: روشن است که وحدت و تقریب هرگز به معنای دست کشیدن از مذهب خود یا کوتاه آمدن از عقاید مذهبی نیست، وحدت اسلامی در پی همگرایی اسلامی در راه اهداف مشترک اسلامی و در برابر دشمنان و چالش‌های مشترک است.
این مرجع تقلید تاکید کرده‌است: طبعا برای هر نوع همگرایی  پیش از هر گامی عملی باید باورهای همدیگر را به درستی بشناسند، این شناخت و شناساندن متقابل دقیقا وظیفه و مسئولیتی است که درتوان و بر عهده عالمان دینی و همه نخبگان مسلمان است.
پیام حاکیست: حج می‌تواند فرصت خوبی برای شناخت متقابل باشد، همچنان که می‌دانیم امامان ما به‌ویژه  حضرت امام صادق (ع) در موسم حج خیمه‌های بحث و گفت‌وگو را بر پا می‌کردند و متکلمان اصحاب را فرا می‌خواندند و به در خواست مخالفان مذهبی و حتی گاه ملحدان برای گفت‌وگو پاسخ مثبت می‌دادند.
آیت‌الله سبحانی در بخش پایانی پیام یادآور شده است: ضمن تشکر از برگزارکنندگان این همایش که همگرایی مسلمانان در موسم حج را محور بحث قرار داده‌اند از شرکت کنندگان این همایش و از همه عالمان و نخبگان جهان اسلام می‌خواهم که راه‌های تقریب و تقارب مسلمانان را به بحث بگذارند و راه‌های تحقق آنها را بشناسند و بپیمایند و نیز از فرصت و ظرفیت حج برای تحقق این آرمان‌ها بیشترین استفاده را بکنند.
همایش بازشناسی حج در تقویت همگرایی اسلامی، فرصت‌ها و چالش‌ها از سوی مرکز صلح و گفت‌وگوی دانشگاه ادیان و مذاهب در قم با سخنرانی شخصیت‌های علمی و بین‌المللی در تالار امام موسی صدر این دانشگاه ترتیب یافته‌است.
  • نویسنده :
  • منبع :