19 دی: رئیس پیشین بانک مرکزی برای خنثی کردن پیامدهای سفر ضدایرانی بایدن به منطقه ، دو توصیه دیپلمایک مطرح کرد.

عبدالناصر همتی، رئیس پیشین بانک مرکزی نوشت:

در میان اخبار مرتبط با سفر بایدن به منطقه، به وضوح به دنبال افزایش ۲ میلیون بشکه روزانه نفت است، و باقی آفتابه لگنی بیش نیست.

سیاست کنشی فعال برای برقراری رابطه با عربستان و احیای برجام، میتواند کاشته های اسرائیل را برای معرفی ایران به عنوان تهدید منطقه (به جای خودش) پنبه کند.


  • نویسنده :
  • منبع :