19 دی: رییس سازمان پزشکی قانونی کشور تاکید کرد که متولی بانک ژنتیک، سازمان پزشکی قانونی است.
دکتر عباس مسجدی در گفت و گو با ایسنا، درباره آخرین وضعیت بانک اطلاعات هویت ژنتیک ایران و اخذ نمونه ژنتیک از مجرمان گفت: براساس برنامه توسعه پنجم، وظیفه ای بر عهده سازمان پزشکی قانونی نهاده شده و آن هم موضوع بانک ژنتیک است. امروز ژنتیک در مرز دانش حرکت می کند و دنیا بهره های زیادی را از این علم می برد. این بانک با ژن هر فرد ارتباط دارد و بهترین ذخیره برای کشور است.
وی افزود: ما در طی چند سال گذشته علی رغم همه تحریم هایی که وجود داشته توانستیم در این زمینه به خودکفایی برسیم.اگر چه نرم افزاری که در بانک ژنتیک استفاده می شود، نرم افزار بومی است و توسط دانشمندان کشور تهیه شده ولی خوشبختانه ما در سال گذشته هم در حوزه کیت به خودکفایی رسیدیم و به عنوان پنجمین کشور دنیا هستیم که توانستیم این کیت را در مرکز تحقیقات سازمان تولید کنیم. علی رغم همه تحریم ها امروز ما در مجموعه بانک ژنتیک ۱۷۰ هزار نمونه داریم و پروفایل بیش از ۳۵ هزار از این نمونه ها استخراج شده است و امروز در نظام قضایی در حال ارایه خدمت است.
مسجدی تصریح کرد: اگرچه از برنامه عقب نیستیم ولی مطلوب ما این نیست و همکاران من در حال تلاش هستند که بتوانیم دامنه نمونه هایی که باید در بانک قرار بگیرد را توسعه دهیم و هم در استخراج پروفایل ها ونیز ارایه خدماتی که می توانیم به دستگاه قضایی و انتظامی و سایر دستگاه هایی که به پاسخ بانک ژنتیک نیازمندند، کمک بیشتری را داشته باشیم.
متولی بانک ژنتیک، سازمان پزشکی قانونی است
وی درباره اینکه از آنجا که تشخیص هویت پلیس اگاهی معتقد است که متولی بانک اطلاعات مجرمین است و از طرفی هم پزشکی قانونی این کار را شروع کرده است، متولی تهیه بانک ژنتیک کدام ارگان است؟ گفت: فصل الخطاب ما قانون است و در برنامه توسعه پنجم این وظیفه شفاف و مشخصا برعهده پزشکی قانونی قرار داده شده و مشخص است که وظیفه کیست و چه مجموعه و سازمانی باید متولی گری این کار را داشته باشد و  براساس قانون، متولی آن سازمان پزشکی قانونی است؛ البته ما مذاکراتی با پلیس و فراجا انجام دادیم و توافقات خوبی هم انجام شد و جلسات خوبی نیز در داستانی کل کشور تشکیل شده و اکنون هم افزایی را انجام می دهیم و دیتاهایی که ما داریم در اختیار عزیزان است و آنها هم دیتاهایی را که دارند در اختیار ماست و  براساس رده بندی، ظرفیت هایمان را اولویت بندی کردیم.
وی گفت: عمده جمعیتی که الان در بانک وجود دارد، زندانیان هستند و به همین جهت سازمان زندان ها با ما همکاری خوبی برای مجرمین اعم از مجرمینی که دچار جرایم مکرر می شوند، دارد؛ البته با توجه به اینکه ساخت کیت در داخل کشور در دستور کار هست درصدد هستیم تا بتوانیم جمعیت های دیگری را مانند خلبانان و خبرنگاران و افرادی که ممکن است در معرض خطر بیشتری باشند در بانک قرار دهیم.

  • نویسنده :
  • منبع :