19 دی: وزیر خارجه با بیان اینکه منتظر پاسخ آمریکا هستیم، گفت: هرگاه اطمینان کنیم که همه خطوط قرمزمان مورد توجه قرار گرفته در خصوص مراحل بعدی بحث می‌کنیم.
حسین امیرعبداللهیان در خصوص اما و اگرهای برگزاری نشست مشترک برجام در سطح وزرای خارجه، گفت: ما نظراتمان را از طریق نماینده اتحادیه اروپا به طرف‌های مقابل ازجمله آمریکا دادیم و منتظر هستیم تا پاسخ ها را دریافت کنیم.
وزیر امور خارجه در ادامه تصریح کرد: ما باید اطمینان پیدا کنیم که همه خطوط قرمزمان مورد توجه قرار گرفته است و نفع اقتصادی کامل از توافقی که پیش روی ماست، خواهیم برد.
وی تاکید کرد: چنانچه به این نقطه برسیم، در خصوص مراحل بعدی بحث خواهد شد.

  • نویسنده :
  • منبع :