19 دی: سرپرست سازمان اتوبوس‌رانی شهرداری قم از خرید ۶۴ دستگاه اتوبوس جدید برای ناوگان اتوبوس‌رانی شهر قم خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری قم، علی نیک در گفت و گویی، کمبود اتوبوس در ناوگان اتوبوس‌رانی را موردبررسی قرارداد و اظهار داشت: مطالبه مردم برای افزایش تعداد اتوبوس‌ها یک مطالبه به حقی بوده و شهرداری قم در تلاش بوده تا این کمبود را رفع کند.
وی تعداد اتوبوس‌های فعال در شهر قم را ۲۰۰ دستگاه عنوان کرد و افزود: در هفته گذشته قرارداد خرید ۶۴ دستگاه اتوبوس قطعی شد و پول آن به‌حساب اتحادیه اتوبوس‌رانی واریزشده است و امیدواریم به‌زودی وارد ناوگان اتوبوس‌رانی شود.
سرپرست سازمان اتوبوس‌رانی شهرداری قم تأکید کرد: شهرداری و سازمان اتوبوس‌رانی اجازه تردد هر خودرویی را در شهر نداده و این یکی از عوامل کندی تأمین اتوبوس در شهر است، زیرا شأن مردم اجازه نمی‌دهد ما با اتوبوس‌های غیراستاندارد مسافران را جابه‌جا کند.
وی تصریح کرد: تمام اتوبوس‌هایی که در حال حاضر در ناوگان تردد می‌کنند استاندارد بوده و یا بازسازی اساسی شده‌اند و دارای کولر و سیستم تهویه به‌روز هستند.

  • نویسنده :
  • منبع :