19 دی: اداره ثبت احوال قم از تغییرات منفی آمار طلاق و ازدواج در قم خبر می‌دهد.
رضا صفری، مدیر روابط عمومی سازمان ثبت احوال استان قم،درخصوص مقایسه وقایع حیاتی قم در هفت ماهه سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ عنوان کرد: طبق آمار ثبت شده در اداره ثبت احوال ۳۷۴۰ واقعه ازدواج در هفت ماهه اول سال ۱۴۰۱ به ثبت رسیده است.
مدیر روابط عمومی سازمان ثبت احوال استان قم عنوان کرد: این در حالی است که ۳۹۷۸ در هفت ماهه اول سال ۱۴۰۰ انجام و ثبت شده است.
او افزود: میزان تغییرات آمار ازدواج در سال ۱۴۰۱ طی بررسی‌ها و مقایسه با سال گذشته، منفی ۲۳۸ و درصد تغییر منفی ۶ درصد به ثبت رسیده است.
صفری تصریح کرد:همچنین طبق آمار به اعلام شده برای هفت ماهه اول سال جاری ۱۶۹۷ مورد طلاق به ثبت رسیده درحالی که در هفت ماهه اول سال ۱۴۰۰ موارد طلاق ۱۹۰۱ بوده است.
مدیر روابط عمومی سازمان ثبت احوال استان قم عنوان کرد: میزان تغییرات آمار طلاق استان قم طی بررسی‌های انجام شده و مقایسه با آمار طلاق‌های سال گذشته، منفی ۲۰۴ به دست آمده و دارای منفی ۱۱ درصد تغییر بوده است.

  • نویسنده :
  • منبع :